A faktoring bemutatása

A faktoring rövid lejáratú számlakövetelések finanszírozását (engedményezését), voltaképpen egyfajta forgóeszköz-finanszírozást jelent. A számlafizetési határidő leteltét megelőzően folyamatosan megelőlegezzük és kezeljük partnerünk áruszállításból vagy szolgáltatásnyújtásból származó, igazolt teljesítésű számlakövetelését.

A faktoring igénybevételével ügyfeleink azonnal hozzájuthatnak partnerük felé kibocsátott számlájuk összegének akár 80-90 százalékához, készpénzre váltva a hosszú fizetési határidők miatt számlakövetelésekben lekötött tőkéjüket. A fennmaradó összeg faktorköltségekkel csökkentett részét a kötelezett pénzügyi teljesítése után fizetjük ki.

A faktoring előnyei:
 • a számlázás után követelésének nagy részéhez azonnal hozzájuthat, így nem okozhat likviditási problémát a 30-180 napos fizetési határidő sem.
 • egyéb fedezet (ingatlan, ingóság, kezesség, stb.) bevonására a legtöbb esetben nincs szükség, ezért megspórolhatóak az ezek bejegyzéséhez és ügyintézéshez kapcsolódó költségek.
 • nincs bankszámlanyitási kötelezettség, a faktorált számlaösszeget meglévő bankszámlájára utaljuk.
 • egyszerűsített adósminősítést, gyors és rugalmas ügyintézést alkalmazunk, ezért az igénylési folyamat rövid és egyszerű.
 • az első alkalommal akár már egy-két hét leforgása alatt finanszírozáshoz juthat, és ezt követően a faktoring keret folyamatosan rendelkezésére állhat.
 • a faktorálással forrást biztosítunk újabb megrendeléseihez, a működéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségeik teljesítéséhez.
 • kezdő, gyakran a bankok számára finanszírozhatatlan mérleggel rendelkező vállalkozás is folyamatos finanszírozáshoz juthat.
 • a pénzügyi tervezés egyszerűbbé, társasága likviditása kiszámíthatóvá válik, a faktorált követelések a könyvekből kivezethetők, ezáltal javítva a vállalkozás hitelképességét és mérlegszerkezetét.
A faktoring ügylet menete:
 1. A CITY-FAKTORnak a partner benyújtja a minősítéshez szükséges dokumentumokat.
 2. Faktorcégünk elvégzi az adósminősítést, ennek függvényében megszületik az üzleti döntés.
 3. Pozitív elbírálás esetén partnerünkkel aláírjuk a faktoring keretszerződést.
 4. Ügyfelünk számlakibocsátása után sor kerül annak engedményezésére, majd folyósítjuk a faktoring előleget.
 5. A számlakötelezett a CITY-FAKTORnak kifizeti a követelés teljes összegét.
 6. Az elszámolás során a maradványérték faktorköltségekkel csökkentett részét átutaljuk számlakibocsátó ügyfelünknek.